Kasy fiskalne dla nowych podatników

W naszej ofercie znajdziecie Państwo urządzenia przodującego na rynku krajowym wytwórcy - ELZAB S.A.
Z dniem 1 maja 2011 roku, obowiązek rejestracji wartości sprzedaży usług przy zastosowaniu urządzeń fiskalnych, został nałożony przez Ministra Finansów, między innymi na podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej – gabinety lekarskie, przychodnie, prywatne praktyki.
Konieczność stosowania kas rejestracyjnych dotyczy podmiotów, w których wartość obrotu w 2010 roku przekroczyła kwotę 40 tysięcy złotych, a dla podmiotów utworzonych w 2011 roku, 20 tysięcy złotych.
Gabinety, przychodnie, praktyki, objęte są obowiązkiem stosowania urządzeń fiskalnych bez względu na:
• pozostawanie lub brak obowiązku bycia płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT),
• formę prawną prowadzonej działalności (indywidualny przedsiębiorca, spółki cywilne, spółki jawne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne),
• przyjęty sposób rozliczania się z urzędem skarbowym (karta podatkowa, księga przychodów i rozchodów, pełna księgowość).