E-learning

System internetowego, interaktywnego szkolenia Moodle

TES s.c. oferuje kompleksowe wdrożenie oprogramowania platformy edukacyjnej Moodle.
Nabywca, decydując się na zastosowanie w swojej instytucji nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych, uzyska w TES s.c. pełne wsparcie dotyczące:
 • doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego potrzebnego do funkcjonowania platformy oraz możliwych do zastosowania u nabywcy konfiguracji platformy,
 • zakupu sprzętu komputerowego,
 • wdrożenia oprogramowania platformy Moodle według konfiguracji wybranej przez klienta,
 • szkolenia pracowników nabywcy w zakresie obsługi (administrowania) platformą, przygotowywania konkretnych szkoleń i kursów.

Czym jest Moodle?

Platforma szkoleniowa (Moodle - Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) stanowi pakiet oprogramowania przeznaczony do tworzenia różnego rodzaju kursów i szkoleń prowadzonych przez internet. Oprogramowanie to zgodnie z licencją GNU GPL jest dostępne bezpłatnie i dostosowane do różnych komputerowych systemów operacyjnych.
Jednym z istotnych warunków korzystania z oprogramowania platformy szkoleniowej jest wymóg obsługi przez komputer użytkownika interpretera PHP i współpraca z wybraną bazą danych (w szczególności MS SQL).
Szkolenia i kursy przeznaczone są bardzo szerokiego grona studentów ( kursantów, osób wymagających dodatkowego szkolenia, nowych pracowników itp.). Bogata oferta modułów Moodle umożliwia udostępnianie w postaci elektronicznej kursów, szkoleń, egzaminów, a także notatek i materiałów dydaktycznych, przeprowadzanie różnorodnych testów, quizów, wystawianie ocen studentom czy organizowanie dyskusji na forach internetowych. Oprogramowanie ułatwia kontakt nauczyciela ze studentem dzięki usłudze chat oraz systemowi wysyłania krótkich wiadomości. Sposób przygotowania kursów dla studentów zależny jest od inwencji prowadzącego szkolenia (opracowujący kurs decyduje jak bardzo interaktywne mają być zajęcia, jak dużo grafiki zostanie załączone do kursu itp. ). Program jest bardzo prosty w obsłudze i posiada menu w języku polskim.

Kto używa Moodle`a ?

Moodle jest systemem, który ze względu na dużą skalowalność, może być implementowany dla klientów o bardzo różnym charakterze działania oraz dla tych, u których charakter pracy jest wielodziałowy, rozproszony, i tam gdzie ze względu na różnorodność produktu jak i ciągłą rotację pracowników wymóg ich szkolenia jest bardzo istotnym problemem.

Moodle jest optymalny rozwiązaniem kształcenia on-line dla:
 • szkół wszystkich poziomów,
 • biznesu,
 • agencji rządowych,
 • szpitali,
 • bibliotek,
 • uniwersytetów,
 • handlu

Dlaczego Moodle?

Dzięki platformie szkoleniowej Moodle uczniowie uczą się od prowadzącego zajęcia, a także od siebie wzajemnie, pozwala to na wymianę poglądów, rozwiązywanie problemów przez wszystkie osoby biorące udział w kursie. Uczniowie uczą się lepiej w działaniu, co oznacza aktywność w kursach, przyswajanie materiału szkoleniowego przed rozwiązaniem quizów i egzaminów. Udział w kursach pozwala na bezpośrednie wyrażanie poglądów, opinii a także wspiera kształtowanie nowych idei.

Formaty kursów w Moodle

Format tygodniowy
Kurs zorganizowany jest w cyklu tygodniowym z dokładnie określoną datą rozpoczęcia i zakończenia. Każdy tydzień składa się z pewnej liczby składowych kursu. Niektóre z nich, takie jak dzienniki, mogą mieć czasowo ograniczone "okno dostępu", czyli okres trwający np. dwa tygodnie, po zakończeniu którego przestają być dostępne.

Format tematyczny
Format ten jest bardzo zbliżony do formatu tygodniowego, z wyjątkiem tego, że kurs zamiast na tygodnie podzielony jest na tematy. Tematy nie mają żadnych ograniczeń czasowych i nie musisz podawać żadnych dat.

Format towarzyski
Jest to format zorientowany na jedno główne forum - Forum towarzyskie - które wyświetlone jest na stronie głównej. Format ten jest przydatny w sytuacjach, w których forma działania nie jest sprecyzowana. Nie muszą być to nawet kursy, przykładowym zastosowaniem jest wydziałowa tablica ogłoszeń.

Cechy platformy szkoleniowej

Struktura ogólna:
wspiera konstruktywną, społeczną edukację (współpraca, ćwiczenie, krytyczne przemyślenia),
może być wykorzystana zarówno dla szkoleń prowadzonych w pełni on - line jak i jako uzupełnienie tradycyjnych zajęć,
zawiera interfejs dla przeglądarek internetowych charakteryzujący się prostotą i efektywnością,
została wyposażona w skuteczne mechanizmy ochrony danych. Wszystkie formy są sprawdzane, dane poddawane są walidacji, cookies podlegają zakodowaniu itd.
platforma posiada wbudowany edytor WYSIWYG HTML, który umożliwia komunikację administratora i użytkownika z platformą w zasobach, postach na forum, wpisach do dzienników itp.

Zarządzanie serwisem:
serwis jest zarządzany przez administratora, ustalanego podczas instalacji.
w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika platformy administrator wyposażony został w uprawnienia do modyfikacji układu graficznego, zmiany kolorów, zmiany rodzaju czcionek, itp.
administrator po zainstalowaniu platformy szkoleniowej posiada uprawnienia do jej uzupełnienia o dodatkowe moduły konieczne do prawidłowego prowadzenia procesu szkoleniowego,
administrator kontroluje tworzenie kursów oraz tworzy prowadzących poprzez przypisanie użytkowników do kursów.

Zarządzanie użytkownikami:
użytkownik wyposażony został w szerokie uprawnienia do korzystania z możliwości platformy, przy jednoczesnym zachowaniu koniecznych procedur bezpieczeństwa, wśród których wiodącą rolę posiadają moduły uwierzytelniające,
komunikacja użytkowników z platformą odbywa się standardowo z wykorzystaniem poczty elektronicznej: studenci sami tworzą swoje konta. Podany przez kursanta adres e-mail jest sprawdzany z zastosowaniem metody LDAP, poprzez zwrotne przesłanie potwierdzenia,
konta użytkowników są porównywane z pocztą lub serwerami IMAP, POP3, NNTP. Rozwiązania platformy wspierają certyfikaty: SSL oraz TLS,
zewnętrzna baza danych: każda baza danych zawierająca przynajmniej dwa pola może być użyta jako zewnętrzne źródło uwierzytelniania,
w ramach zapewniania bezpieczeństwa prowadzący mogą tworzyć "Klucze dostępu do kursu", aby nie dopuszczać do kursu osób z zewnątrz. Klucz może być przekazywany osobiście, poprzez pocztę itp.,
prowadzący mogą ręcznie skreślać osoby z kursu, jeśli chcą. W przeciwnym wypadku studenci są automatycznie wypisywani z kursów po pewnym okresie braku aktywności (ustalanym przez administratora).

Zarządzanie kursami:
prowadzący posiada pełną kontrolę nad wszystkimi ustawieniami kursu,
do prowadzącego należy wybór formatu kursu, (tygodniowy, tematyczny, albo towarzyski),
opracowując kurs prowadzący otrzymuje elastyczny zbiór składowych kursów: fora, dzienniki, quizy, zasoby, wybory, ankiety, zadania,
platforma posiada wbudowany mechanizm zapisywania logów i śledzenia działań użytkowników - raporty aktywności każdego studenta są dostępne na jednej stronie razem z wykresami, szczegółami na temat każdego z modułów (ostatni dostęp, ilość odczytów), a także "historią" działań każdego ze studentów, zawierająca posty, wpisy do dzienników itd.,
integracja z pocztą elektroniczną - kopie postów na forach, informacje zwrotne od prowadzących itp. mogą być przesyłane pocztą w formacie HTML, lub jako tekst.

Podstawowe moduły platformy:
 • zadań,
 • forum,
 • dzienników,
 • quizów,
 • zasobów,
 • ankiet.