Autoryzowany dystrybutor firmy Trisoft

TES s.c. oferuje kompleksowe wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ewidencja firmy TriSoft.
Przedstawiony pakiet posiada otwartą strukturę, osadzoną w środowisku Windows i opartą na bazach danych SQL, dzięki czemu możliwie jest jego łatwe dostosowanie do potrzeb użytkownika. Możliwość rozbudowy systemu i integrowanie z oferowanymi przez nas dodatkowymi modułami czyni go nowoczesnym, w pełni spełniającym oczekiwania wymagających użytkowników.


System Ewidencja to oprogramowanie klasy ERP, działające on- line, składające się między innymi z modułów:
 • Sprzedaż - kraj / eksport / dostawy UE
 • Zakup - kraj / import / nabycia UE)
 • Rozrachunki
 • Kasa-Bank
 • Gospodarka Magazynowa
 • Logistyka transportu
 • Produkcja (MRP i MRP II)
 • Zamówienia
 • Księga Główna
 • Środki Trwałe
 • Terminarze/Zadania/CRM
 • Kontrakty (dla firm spedycyjnych i transportowych)
 • Inwestycje (dla firm deweloperskich i budowlanych)
 • Strefa Klienta WWW
 • Internetowy System Zamówień (ISZ)
 • Mobilny System Zamówień (MSZ)
 • Mobilny System Sprzedaży (VanSelling)

Dla kogo przeznaczony jest system Ewidencja?

Ewidencja jest systemem, który ze względu na dużą skalowalność, może być implementowany dla klientów o bardzo różnym charakterze działania oraz dla tych, u których charakter pracy jest rozproszony.

Ewidencja stanowi optymalne rozwiązaniem dla:
 • firm produkcyjnych,
 • firm handlowych
 • transportu i logistyki,
 • firm deweloperskich i budowlanych.
System wyposażony jest w niezbędne narzędzia do prowadzenia i zarządzania sprzedażą takie jak: cenniki indywidualne i globalne, grupy rabatowe, linie kredytowe, indywidualne warunki handlowe. Zastosowane w module czytelne i intuicyjne mechanizmy zarządzania przedstawionymi elementami stanowią jedną z głównych zalet oferowanego przez TES s.c. oprogramowania.

Omówienia wymagają ponadto:

Katalog towarów - zawierający niezbędne informacje o produkcie łącznie z indeksem dostawcy, odbiorcy, informacjami o opakowaniu zbiorczym, jednostkach miary wraz z przelicznikami, kodem kreskowym itp. Na etapie wdrożenia, na zlecenie klienta, katalog może zostać uzupełniony o dodatkowe informacje na przykład wagi netto, wagi opakowań, objętości itp.

Magazyn - zawierający nowy sposób prezentowania danych o stanach i obrotach towarami. Kontrola stanów w połączeniu z informacjami o zamówionych pozycjach przez klientów i zamówieniach u dostawców pozwala na optymalizację zapasów. Dla pełnej kontroli ruchu towarów wprowadzono w systemie pojęcie "partia dostawy" dzięki czemu uzyskano możliwość dokładnego wyznaczania marży i rotacji. Na etapie wdrożenia, na zlecenie klienta, magazyn może zostać uzupełniony o dodatkowe informacje np. miejsce magazynowe, czy ewidencję opakowań zwrotnych.

Moduł Zamówienia - który pełni funkcje wspomagania obsługi klienta na etapie przygotowania do sprzedaży oraz obsługi dostaw towarów (materiałów). Oprogramowanie obejmuje generowanie i rejestrację dokumentów od zapytania ofertowego klienta, do rezerwacji towaru związanej ze sprzedażą. Dokumenty są ze sobą powiązane unikalnym identyfikatorem, tak aby w prosty i szybki sposób można było prześledzić całą transakcję. Rejestracja dokumentów oparta została o system dat przyjęcia i realizacji, pozwala na wprowadzenie procedur kontrolnych realizacji kontraktu. Oczywiście, każdy dokument handlowy można wystawić niezależnie, bez konieczności tworzenia lub posiadania dokumentów źródłowych.

Jedną z najważniejszych części oprogramowania stanowi moduł Produkcja. Dla realizacji procesów planowania i obsługi produkcji według modelu MRP i MRP II system został wyposażony w niezbędne narzędzia i funkcje.

System wykonuje zadania dotyczące wsparcie działu handlowego w kompleksowej obsłudze zamówień klientów, w szczególności: rejestracji zmówienia, wstępnego potwierdzenia z rezerwacją produktu lub bez rezerwacji, ostatecznego potwierdzenie z rezerwacją lub bez rezerwacji, dostępu do informacji o zapasie na magazynie produkcyjnym, dostępu do informacji o dacie zakończenia cyklu produkcyjnego, dostępności produktu po procesie produkcyjnym.

Inny aspekt wsparcie działu handlowego obejmuje generowania zapotrzebowania na produkty do działu produkcji poprzez wprowadzenie kategorii stanu optymalnego i stanu bezpieczeństwa dla pozycji produktu. Możliwe do zastosowania są tu dwie metody: ręczna z możliwością późniejszej implementacji metody obliczania zapasu wg wskaźnika POK2 dla produktu lub grupy produktów (dla modelu PULL), lub metoda optimum produkcyjnego dla grupy produkcyjnej.


Bogaty pakiet rozwiązań implementowanych w tym module umożliwia:
 • wykonania zamówienia wewnętrznego przez dział produkcji na podstawie zapotrzebowania (MTS- Make to Stock),
 • rejestrowanie przez dział handlowy zamówień klientów o specjalnym statusie, które wpływają bezpośrednio do działu produkcji z pominięciem procesu generowania zapotrzebowania (MTO - Make to Order)
 • wsparcie dla działu produkcji, który w oparciu o różnego typu zamówienia działu handlowego generuje plan produkcyjny.
Plan produkcyjny stanowi podstawę tworzenia harmonogramu procesów produkcyjnych - MPS (Master Production Schedule) oraz umożliwia opracowanie: analizy zapasu materiałowego potrzebnego do wytworzenia wyrobu gotowego i półproduktów, planu wykorzystania zasobów na podstawie domyślnych przypisań i marszrut z karty technologicznej procesu i kart zasobów, baz danych dla działu zakupów, które są podstawą do generowania zamówień do dostawców, tworzenia rezerwacji materiałów do realizacji procesów produkcyjnych. Omawiany moduł zawiera mechnizmy pozwalające na optymalizację wykorzystania zasobów - CRP (Capacity Requirements Planing) oraz ocenę zdolności produkcyjnych - FL (Finite Loading).

Obsługa procesów produkcyjnych stanowiąca moduł programu Ewidencja, zawiera między innymi generowanie zleceń produkcyjnych, na podstawie procesów z MPS, wydanie materiałów do produkcji na podstawie zleceń, ewidencję i dokumenty przyjęcia półproduktów i wyrobów gotowych na właściwe magazyny, przesunięcia międzymagazynowe, korekty wydań (zwroty).

Osobnego omówienia wymaga moduł "Logistyka transportu", który zawiera:
 • mechanizmy wspomagające obsługę dostaw i przygotowanie logistyczne w zakresie: definiowania tras dostaw, przypisywania odbiorców do tras, ustalania kolejności dostaw w obrębie trasy, kalendarza dla trasy (dni dostaw), panel zarządzania dostawami,
 • zestawienia dokumentów (FV,DD) na wybrany dzień dostawy, numer dokumentu, kwota brutto, sposób płatności, waga, objętość, suma wagi i objętości dla dokumentów z trasy na dzień dostawy,
 • możliwość zmiany daty dostawy dla dokumentu lub przypisanie do innej trasy,
 • panel przypisywania środków transportu do tras,
 • wydruki dla magazynierów do przygotowania wysyłek,
 • tabela magazynierów (przypisanie dokumentów FV i DD do magazynierów)
 • tabela kierowców (przypisanie dokumentów FV i DD oraz środków transportu do kierowców).
Narzędziem wspomagającym sprawne zarządzanie jest stanowiący część Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ewidencja moduł - Terminarze/Zadania/CRM. Rozwiązania znajdujące się w tej części programu umożliwiają prowadzenie dodatkowych ewidencji nie związanych bezpośrednio z dokumentami generowanymi w systemie. Dokumentację w formie elektronicznej stanowią na przykład umowy, aneksy, zamówienia, pisma urzędowe itp.. skanowane i zapisywane w pliku, do których dostęp można uzyskiwać z poziomu systemu.

Zdjęcia, slajdy czy prezentacje naszych produktów (towarów, wyrobów gotowych) możemy "załączyć" do pozycji w kartotece systemu Ewidencja. Sposób załączenia, to prosta metoda drag'n'drop. Dzięki temu łatwo i szybko można obejrzeć to, co znajduje się na dużej powierzchni magazynowej i zapoznać kontrahenta z wyglądem produktu. System umożliwia załączanie dokumentów w następujących opcjach:
 • kartoteka kontrahentów,
 • kartoteka produktów,
 • rejestr dokumentów sprzedaży i zakupu,
 • rejestry ofert, zapytań i zamówień.
Treści zawarte w załącznikach są dostępne dla określonych użytkowników dzięki opcjom security, którymi zarządza administrator systemu, określając prawa i poziomy dostępu. Terminarze i CRM to definiowane indywidualnie przez użytkownika funkcje zadań i kontaktów z klientami (CRM) dzięki którym, wybrane segmenty działalności biznesowej mogą być w sposób prosty i przejrzysty ewidencjonowane w jednym systemie.

Częścią modułu jest autonomiczna opcja instalowana w systemie do realizacji zadań nie związanych z ewidencją podstawową. Autonomiczna, ponieważ może funkcjonować niezależnie od baz kontrahentów czy dokumentów, ale można ją konfigurować w sposób zależny.

Możliwość tworzenia własnych definicji, ilości i nazw pól, sprawia, że moduł jest bardzo uniwersalny i elastyczny. Dzięki temu, może pełnić funkcje, które do tej pory realizowane były w formie tzw. zapisów zeszytowych, czy w plikach Word i Excel lub innych.
Członkostwo naszego kraju w Unii Europejskiej i związany z nim rozwój kontaktów gospodarczych znalazły odzwierciedlenie w module Transakcje UE z Intrastat;, wspierającym obsługę transakcji wewnątrz unijnych.

Dzięki niemu, użytkownik uzyskuje możliwość definiowania nowych typów rejestrów, wynikających ze znowelizowanych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Obok standardowych funkcji do wystawiania faktur WDT (Wewnątrz wspólnotowa Dostawa Towarów) i rejestrowania faktur WNT (Wewnątrz wspólnotowe Nabycie Towarów), system został wzbogacony o następujące elementy:
 • automatyka faktur wewnętrznych do niepotwierdzonych dostaw UE,
 • ewidencja transakcji trójstronnych,
 • procedury obliczania i ujmowania VAT w odpowiednich rejestrach dla wewnątrz wspólnotowych nabyć (rozliczanie VAT-u należnego i naliczonego),
 • procedury niezbędne do wykonania deklaracji podsumowującej VAT UE,
 • procedury do wykonania deklaracji Intrastat w formie do wydruku i xml,
 • procedury kontroli sprawdzania poprawności zapisów.
Nabywca, decydując się na zastosowanie w swojej instytucji nowoczesnych rozwiązań zawartych w systemie Ewidencja, uzyska w TES s.c. pełne wsparcie dotyczące:
 • doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego potrzebnego do funkcjonowania oprogramowania oraz możliwych do zastosowania u nabywcy konfiguracji Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ewidencja,
 • zakupu sprzętu komputerowego,
 • wdrożenia oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ewidencja według konfiguracji wybranej przez klienta,
 • szkolenia pracowników nabywcy w zakresie obsługi poszczególnych modułów.
Więcej informacji na temat oprogramowani firmy Trisoft

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj sięz nami.